.

Baseboard & Adapter Advance

Mô tả

Baseboard & Adapter Advance

Dùng kết nối board iMega2560 và iUno (hoặc các dạng board của Arduino) để tạo thành giải pháp Indruino hoàn chỉnh, thay thế dễ dàng khi hệ thống có vấn đề. Board mạch có các tính năng nổi trội sau:

- Có bộ lọc nguồn vào.

- Có Realtime Clock (RTC) DS1307 , pin RTC và bộ nhớ công nghệ tiên tiến FRAM, có siêu tụ dùng lưu trữ các thông số 1 cách an toàn nhất khi mất nguồn đột ngột.

- Có 32 leds đơn dùng hiển thị các trạng thái hoạt động của các I/Os

- Các chân I/O đều có điện trở bảo vệ đầu vào, cho phép tháo lắp mà không sợ làm chết các chân I/Os của MCU.

- Có socket nguồn vào 24V/5V có thể kết nối nhận nguồn từ board nguồn của Indruino.

- Có Socket nguồn ra 24V/5V cung cấp nguồn cho các board ngoại vi khác của Indruino, có cầu chì tự phục hồi để bảo vệ ngắn mạch

- Có Socket truyền thông UART1, dùng cho giao tiếp các module mở rộng đặc biệt của Indruino.