.

iATSAM3X8E-CORE.34
iATSAM3X8E-CORE.35
AT91SAM3X8E CPU Module V1I0_DRAWING_crop

iATSAM3X8E-CORE

Mô tả

iATSAM3X8E-CORE

- Module sử dụng chip vi điều khiển 32-bit ARM Cortex M3 AT91SAM3X8Ecủa hãng Microchip.

- Thiết kế nhỏ gọn, các chân nguồn và chân I/O được đưa ra bởi socket 100 chân.

- Module phù hợp cho các ứng dụng có không gian nhỏ yêu cầu tốc độ thực thi và xử lý các phép tính phức tạp, tiết kiệm chi phí đầu tư.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 - Microcontroller : AT91SAM3X8E

 - Power supply : 5V

 - Digital I/O pins : 54 (12 PWM Digital I/O pins)

 - Analog input pins : 12

 - Analog output pins : 2 (DAC)

 - Total DC current for all I/O pins : 130 mA

 - DC current for 3.3V pin : 800 mA

 - Flash memory : 512 KB

 - SRAM : 96 KB

 - Clock speed : 84 MHz

 - Dimensions (L x W x H) : 52 x 42 mm

 - Weight : 10 g