.

STM32F103_CORE.10
STM32F103_CORE.11
STM32F103_CORE_DRAWING

iSTM32F103VET6-CORE

Mô tả

iSTM32F103VET6-CORE

- Module sử dụng chip vi điều khiển 32-bit ARM Cortex M3 STM32F103 của hãng STMicroelectronics.

- Thiết kế nhỏ gọn, các chân nguồn và chân I/O được đưa ra bởi socket 100 chân.

- Module phù hợp cho các ứng dụng có không gian nhỏ yêu cầu tốc độ thực thi và xử lý các phép tính phức tạp, tiết kiệm chi phí đầu tư.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 - Microcontroller : STM32F103VET6

 - Power supply : 5V

 - Digital I/O pins : 54 (12 PWM Digital I/O pins)

 - Analog input pins : 12

 - Analog output pins : 2 (DAC)

 - Total DC current for all I/O pins : 130 mA

 - DC current for 3.3V pin : 100 mA

 - Flash memory : 512 KB

 - SRAM : 64 KB

 - Clock speed : 72 MHz

 - Led built-in : 13

 - Dimensions (L x W x H) : 52 x 42 mm

 - Weight : 10 g