.

Top sản phẩm

DC/DC IN: 18-36VDC, OUT: 5VDC, 2000mA

Giá cơ bản cho mẫu này420.000 ₫
Giá bán: 420.000 ₫
Giá chưa thuế: 420.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

STH10

Giá cơ bản cho mẫu này320.000 ₫
Giá bán: 320.000 ₫
Giá chưa thuế: 320.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino System Basic Combo 03

Giá cơ bản cho mẫu này1.720.000 ₫
Giá bán: 1.720.000 ₫
Giá chưa thuế: 1.720.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino Box + Dinrail for Combo

Giá cơ bản cho mẫu này250.000 ₫
Giá bán: 250.000 ₫
Giá chưa thuế: 250.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Baseboard & Adapter Basic

Giá cơ bản cho mẫu này370.000 ₫
Giá bán: 370.000 ₫
Giá chưa thuế: 370.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino 8-Channel Digital 24V/5V Input Isolated Combo

Giá cơ bản cho mẫu này460.000 ₫
Giá bán: 460.000 ₫
Giá chưa thuế: 460.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino 8-Channel 3A Relay Output Isolated Combo

Giá cơ bản cho mẫu này550.000 ₫
Giá bán: 550.000 ₫
Giá chưa thuế: 550.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino System Basic Combo 01

Giá cơ bản cho mẫu này1.650.000 ₫
Giá bán: 1.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 1.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

DINRAIL for 8-Channel Digital Output Module

Giá cơ bản cho mẫu này100.000 ₫
Giá bán: 100.000 ₫
Giá chưa thuế: 100.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: