.

MEGA2560_CORE_BOARD_V1I0.30
MEGA2560_CORE_BOARD_V1I0.31
MEGA2560_CORE_BOARD_V1I0_DRAWING_crop

iMEGA2560-CORE

Mô tả

iMEGA2560-CORE

- Module sử dụng chip vi điều khiển ATMega2560 của hãng Microchip.

- Thiết kế nhỏ gọn, các chân nguồn và chân I/O được đưa ra bởi socket 100 chân.

- Module phù hợp cho các ứng dụng có không gian nhỏ và tiết kiệm chi phí đầu tư.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 - Microcontroller : ATmega2560

 - Power supply : 5V

 - Digital I/O pins : 54 (15 PWM Digital I/O pins)

 - Analog input pins : 16

 - DC current per I/O pins : 20 mA

 - DC current for 3.3V pin : 50 mA

 - Flash memory : 256 KB

 - SRAM : 8 KB

 - EEPROM : 4 KB

 - Clock speed : 16 MHz

 - Dimensions (L x W x H) : 52 x 42 mm

 - Weight : 10 g