.

Indruino Systems

Bao gồm các board mạch được lắp ghép với nhau theo tiêu chuẩn do Indruino Technology Solutions xây dựng, nhằm giúp tạo thành một hệ thống điều khiển hoàn chỉnh mang tính công nghiệp, lắp đặt, thay thế và bảo trì dễ dàng.  

Sắp xếp theo
Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 4 of 4

iSYSTEM

Baseboard & Adapter Advance

Baseboard V3

Adapter V3

Baseboard & Adapter Basic

Giá cơ bản cho mẫu này370.000 ₫
Giá bán: 370.000 ₫
Giá chưa thuế: 370.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: