.

Indruino Sensors

Bao gồm các board mạch cảm biến do Indruino Technology Solutions phát triển và các phụ kiện cảm biến dùng cho công nghiệp. 

Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 1 of 1

iSENSOR

STH10

Giá cơ bản cho mẫu này320.000 ₫
Giá bán: 320.000 ₫
Giá chưa thuế: 320.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: