.

Indruino Motion Control

Bao gồm các module, các board mạch liên quan đến điều khiển chuyển động dùng Motor do Indruino Technology Solutions phát triển, ứng dụng trong các hệ thống công nghiệp.

Sắp xếp theo
Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 2 of 2

iMOTION

DC Motor 12VDC, 18000:1

DC Motor 12VDC, 467000:1