.

Indruino Controller Boards

Bao gồm các board vi điều khiển do Indruino Technology Solutions phát triển, với các cổng truyền thông cách ly vá các header chuyên dùng giúp board mạch ổn định và chắc chắn khi hoạt động trong môi trường công nghiệp.

Sắp xếp theo
Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 6 of 6

iCPU

iMEGA2560-CORE

iATSAM3X8E-CORE

iSTM32F103VET6-CORE

iUNO-ISO

Giá cơ bản cho mẫu này320.000 ₫
Giá bán: 320.000 ₫
Giá chưa thuế: 320.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

iDUE-ISO

iMEGA2560-ISO

Giá cơ bản cho mẫu này650.000 ₫
Giá bán: 650.000 ₫
Giá chưa thuế: 650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: