.

Indruino Connectivity Boards

Bao gồm các module chuyển đổi kết nối có dây và không dây, module giao tiếp chuẩn công nghiệp do Indruino Technology Solutions phát triển, ứng dụng trong các hệ thống công nghiệp.

Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 3 of 3

iConnectivity

iCX-NRF24L01

iCX-ETH

UART to RS485/RS422 Isolated Converter Shield

Giá cơ bản cho mẫu này420.000 ₫
Giá bán: 420.000 ₫
Giá chưa thuế: 420.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: