.

Indruino Combo 

Bao gồm các module nguồn, các board vi điều khiển, các Baseboard & Adapter, các Shields do Indruino Technology Solutions phát triển cùng với đế DinRail, vỏ hộp được đóng gói thành một hệ thống hoàn chỉnh sẵn sàng cho các ứng dụng trong hệ thống công nghiệp.

Sắp xếp theo
Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 7 of 7

iCOMBO

Indruino System Basic Combo 01

Giá cơ bản cho mẫu này1.650.000 ₫
Giá bán: 1.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 1.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino System Basic Combo 02

Giá cơ bản cho mẫu này1.770.000 ₫
Giá bán: 1.770.000 ₫
Giá chưa thuế: 1.770.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino System Basic Combo 03

Giá cơ bản cho mẫu này1.720.000 ₫
Giá bán: 1.720.000 ₫
Giá chưa thuế: 1.720.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

iCB-ADVANCE-01

iCB-ADVANCE-02

Indruino 8-Channel Digital 24V/5V Input Isolated Combo

Giá cơ bản cho mẫu này460.000 ₫
Giá bán: 460.000 ₫
Giá chưa thuế: 460.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino 8-Channel 3A Relay Output Isolated Combo

Giá cơ bản cho mẫu này550.000 ₫
Giá bán: 550.000 ₫
Giá chưa thuế: 550.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: