.

Indruino Analog to Digital Boards 

Bao gồm các module chuyển đổi ngõ và áp/dòng điện cách lý thành tín hiệu số do Indruino Technology Solutions phát triển, ứng dụng trong hệ thống công nghiệp.

Sắp xếp theo
Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 2 of 2

iADC

iADC-2CI-ISO

iADC-2AI-ISO