.

Indruino Accessories 

Indruino chuyên cung cấp các phụ kiện kèm theo như đế dinrail, vỏ hộp, các board kết nối ... giúp hệ thống dễ dàng kết nối trong tủ điện và mang tính công nghiệp hơn.

Sắp xếp theo
Nhà sản xuất:
Indruino Technology Solutions
Results 1 - 6 of 6

iACCESSORY

DINRAIL for 8-Channel Digital Input Module

Giá cơ bản cho mẫu này80.000 ₫
Giá bán: 80.000 ₫
Giá chưa thuế: 80.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

DINRAIL for 8-Channel Digital Output Module

Giá cơ bản cho mẫu này100.000 ₫
Giá bán: 100.000 ₫
Giá chưa thuế: 100.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Indruino Box + Dinrail for Combo

Giá cơ bản cho mẫu này250.000 ₫
Giá bán: 250.000 ₫
Giá chưa thuế: 250.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

I/Os Terminal Block Socket V1.0

Giá cơ bản cho mẫu này380.000 ₫
Giá bán: 380.000 ₫
Giá chưa thuế: 380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Input Expansion Module V1.0

Giá cơ bản cho mẫu này380.000 ₫
Giá bán: 380.000 ₫
Giá chưa thuế: 380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

16-Channel 3A Relay Output Terminal Block Sockets

Giá cơ bản cho mẫu này650.000 ₫
Giá bán: 650.000 ₫
Giá chưa thuế: 650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: